חיפוש
  • Shahar Hen

IFRS-16 סקירה והשפעות

אהלן חברים, את הפוסט הזה אקדיש לנושא תיאורטי לימודי.

-----

שפת החשבונאות רצופה כללים מעניינים ובטח קראתם לא מעט פעמים את השורה הבאה בדוח כזה או אחר: "הגידול נובע בעיקר בשל יישום לראשונה של תקן IFRS 16"


חתיכת תקן, עם הרבה משמעויות מרחיקות לכת. אבל אנחנו נתחיל מההתחלה...


ההיסטוריה של עולם החשבונאות רצופה אירועים שהביאו להתפתחותה לאופן בו היא נראית היום. ימיה של החשבונאות המודרנית החלו בהמצאת החשבונאות הכפולה, כלומר, רישום כפול של כל אירוע פיננסי במונחי חובה וזכות בזמן תקופת הרנסאנס באיטליה.

המבשר הגדול של השיטה הוא לוקה פאצ'ולי שחי ופעל במאה ה15 ופרסם ספר בנושא, שתכליתו "לתת לסוחר מידע מידי על נכסיו והתחייבויותיו".


מהם בעצם תקני IFRS?

משנת 1973 ועד שנת 2001 התקינה החשבונאית נערכה ופורסמה על ידי IASC - International Accounting Standard Committee, זו הוקמה כתוצאה מהסכם בין גורמי חשבונאות באוסטרליה, קנדה, צרפת, גרמניה, יפן, מקסיקו, הולנד וארה"ב. בשנת 2001, הוקם המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית ובפרסום התקנים, הוחלט כי התקנים ייקראו IFRS.

המונח IFRS הוא ראשי תיבות - International Financial Reporting Standard, אמת המידה לדיווח חשבונאי בינלאומי. או בקיצור, התקינה הבינלאומית.

התקינה, היא למעשה מערכת של עקרונות לדיווח וצורת טיפול חשבונאית לנתונים כספיים של חברות. בישראל, הוחלט לאמץ את התקינה החל מהרבעון הראשון של שנת 2008. ---------------------------------


ואנחנו מתקדמים ישר לתקן 16


תקן IFRS 16 הוא תקן אשר עוסק בחכירות שנכנס לתוקפו בחודש ינואר 2019.

חברות המדווחות לפי IFRS, נאלצו לבצע התאמות קיצוניות בשל שינוי ההתייחסות לחכירות וחוזי שכירות בדוחות.

שינוי זה, הוא אחד השינויים המשמעותיים בחשבונאות, ויש לו השלכות עלינו, המשקיעים או מעריכי השווי.


חכירה היא זכות שמימוש בנכס, עבור דמי חכירה, לתקופה ארוכה, בדרך כלל לתקופה של 5 שנים ומעלה, אך לא תמיד.

כאשר חוכר מקבל נכס לשימושו לתקופת חכירה ארוכה (בחוק מס שבח מקרקעין, למשל, חכירה של למעלה מעשר שנים) שיש עמה זכות לחוכר לרכשו בתום תקופת החכירה בחינם או במחיר הזדמנותי, נקראת "חכירה מימונית", שלעיתים רואים אותה כרכישה מלאה של הנכס, תוך פירעון הסכום בתשלומים.

חכירה לתקופה קצרה יותר נקראת חכירה תפעולית והיא במשמעות של שכירות לכל דבר. הוצאות השכירות מוכרות במסגרת הרווח התפעולי בהתאם למועד השימוש בנכס. נניח ליסינג על רכב, הוא הסכם חכירה כזה.


מה הבעיה?


עד ליישום התקן, אם לחברה היה הסכם שכירות ארוך טווח, נניח ל5 שנים, הדבר יצר לחברה התחייבות חוץ מאזנית, כלומר, כזו שלא הוצגה כלל בדוח והמשקיעים כלל לא היו מנתחים זאת.

נכון שהדבר רשום בביאורים, אבל תראו לי כמה משקיעים באמת צוללים לפרטים הללו.


עצם הקיום של מספר אופציות להצגת חכירות פגע ביכולת מעריך השווי לבצע השוואה מהימנה, ובשל כך, ביטל תקן IFRS 16 את האפשרות לחכירה תפעולית והוחלט על טיפול אחיד בחכירות.

במסגרת התקן, אם לחברה קיימות חכירות של מעל 12 חודשים, החברה צריכה להכיר בכל התשלומים העתידיים על ההסכם לאחר היוון והיא תפחית את הנכס החכור ואת הוצאות ההלוואה (אם יש) שנרשמו לו.


איפה התקן פוגש את המאזן החדש?


ראשית, חברות שאין להן חוב פיננסי ונהנות ממעמד של חברות איתנות בעיני המשקיעים תאלצנה לרשום התחייבות בגין חכירה בהיקף ניכר. (התחייבות בגין חכירה אנחנו משייכים לחוב פיננסי כאשר אנחנו עורכים את המאזן הכלכלי מתוך המאזן החשבונאי).

שנית, הEBITDA תגדל דרמטית, לאור העובדה שהוצאות השכירות לא יוכרו בהוצאות תפעוליות אלא כפחת, וזה כאמור מנוטרל מהEBITDA.


במצב זה, על המשקיע או מעריך השווי לפעיל 101% שיקול דעת, להתייחס לכל סעיף באופן פרטני, במיוחד כאשר עורכים השוואה בין חברות שלא מדווחות לפי אותה תקינה.

למשל, חברה ישראלית מול חברה אמריקאית. בארה"ב, התקינה US GAAP עדיין ממשיכה להכיר בהוצאות שכירות כפעילות תפעולית גם אם מדובר בחוזים ארוכי טווח.

בהינתן סעיף פחת עלינו להבין בדיוק על מה הוא, וכך לבצע את ההתאמות בזהירות הנדרשת. כמו כן, גם הוצאות מימון החכירה הופכות להיות מורכבות יותר לזיהוי.


תודה על הקריאה, שחר


116 צפיות0 תגובות