thought-catalog-Xeo_7HSwYsA-unsplash.jpg

תפיסת ההשקעות שלנו

Original%20on%20Transparent_edited.png

השקעות ערך בשוק ההון

אם המטרה שלכם בחיים היא לצבור הון, השקעת ערך היא דרך מצוינת להשגת מטרה זו. נכון, יש תקופות שאנשים מפסיקים להאמין בהשקעות מהסוג הזה, ואז אפילו רבי האומן הגדולים ביותר בתחום סופגים יחס מזלזל, כאילו מדובר בחבורה מעופשת שאיבדה את מגע הזהב. אבל האמת היא שזוהי צורת השקעה יציבה ובטוחה, ולכן בסופו של דבר היא תמיד פורחת מחדש.

החיפוש אחר ערך נמשך תמיד. 

אנחנו דוגלים באיתור השקעות ערך במתודולוגיה של Top to Bottom Research, כלומר, מחקר מאקרו כלכלי וגיאופוליטי תחילה, מחקר המביא עמו ניתוח ענפי Thematic Research וניתוח של סביבה תחרותית. רק לאחר מכן אנחנו מתמקדים בניתוח חברות באופן יסודי והערכת שווי שלהן.

אנחנו עוסקים בניתוח בעיקר של חברות ישראליות או בעלות זיקה לישראל, הן מתעשיות מסורתיות והן בכאלה הטומנות בחובן עליית ערך משמעותית בעתיד, ובסיכון הולם. 

Original%20on%20Transparent_edited.png

העתיד בראייתנו

Microscope_240px.png

המהפכה הגנומית

מטרתה לסייע לאנושות לבצע ריצוף גנטי, ביצוע שינויים בגנים, טיפולים גנטיים ואבחון מולקולרי. אלו יאפשרו ליצור טיפולים רפואיים ממוקדים יותר, חקלאות בריאה יותר, והנדסת מזון יעילה יותר. 

Robot Arm 4.png

טכנולוגיה אוטונומית ורובוטיקה

מטרתה ליצור ניידות אוטונומית, רובוטיקה, אוטומציה של תהליכים, טכנולוגיית הדפסת מזון, טיפול רפואי יעיל וחקר חלל.

Credit-Card_240px.png

Fintech - טכנולוגיה פיננסית

מאפשרת פתרונות פיננסיים, לרבות תשלומים, אשראי וניהול סיכונים. להערכתנו שינויים אלה ישפיעו באופן ניכר על כלכלת בעולם בשנים הקרובות.

Artifical Intelligence 2.png

AI - אינטיליגנציה מלאכותית 

אנו מחזיקים בדעה שמערכות למידה המבוססות על בינה מלאכותית ו- Deep Learning יהפכו נפוצות יותר, ותשפענה על כל ענפי המשק.