thought-catalog-Xeo_7HSwYsA-unsplash.jpg

תפיסת ההשקעות שלנו

השקעה בחדשנות

אנו עסוקים בלמידה מתמדת ומשתדלים להשקיע בעתיד, כבר היום. זאת מתוך תפיסה שהחדשנות מביאה בהתממשותה הוזלה בעלויות התפעול של חברות, משפרת תוצאות עסקיות ומביאה לעליה ברמות התעסוקה במשק.

העתיד בראייתנו

המהפכה הגנומית

מטרתה לסייע לאנושות לבצע ריצוף גנטי, ביצוע שינויים בגנים, טיפולים גנטיים ואבחון מולקולרי. אלו יאפשרו ליצור טיפולים רפואיים ממוקדים יותר, חקלאות בריאה יותר, והנדסת מזון יעילה יותר. 

טכנולוגיה אוטונומית ורובוטיקה

מטרתה ליצור ניידות אוטונומית, רובוטיקה, אוטומציה של תהליכים, טכנולוגיית הדפסת מזון, טיפול רפואי יעיל וחקר חלל.

Fintech - טכנולוגיה פיננסית

מאפשרת פתרונות פיננסיים, לרבות תשלומים, אשראי וניהול סיכונים. להערכתנו שינויים אלה ישפיעו באופן ניכר על כלכלת בעולם בשנים הקרובות.

AI - אינטיליגנציה מלאכותית 

אנו מחזיקים בדעה שמערכות למידה המבוססות על בינה מלאכותית יהפכו נפוצות יותר, ותשפענה על כל ענפי המשק.

טלפון: 052-5202446

WeWork הזרם, הפלך 7

תל אביב מיקוד 6816727

 © 2021 כל הזכויות שמורות