thought-catalog-Xeo_7HSwYsA-unsplash.jpg

קורס הערכת שווי חברות בשוק ההון

הערכת שווי, היא תהליך בו נקבע שוויו ההוגן של נכס.

הנכס יכול להיות מכל סוג, לרבות חברה או נכס נדל"ני. ניתן לבצע הערכת שווי באמצעות מספר רב של טכניקות, בהתאם למודל העסקי של החברה והפעילות הנבחנת תחת שולחן הניתוחים.

בשוק ההון, קונים ומוכרים מכתיבים את מחירה של מניה, איגרת חוב או כתב אופציה. עם זאת, ערך פנימי הוא מושג אשר מגדיר את שוויו ה"נכון" של הנייר בהתאם לתכונות רבות, לרבות הרווחים העתידיים של הישות.

מדוע אנליסטים מבצעים ניתוח חברות והערכת שווי?

מה תלמדו בתכנית?

 • להכיר את שוק ההון לעומק על כלל מרכיביו.

 • להכיר את המצב המאקרו כלכלי ואת השלבים במחזור העסקי במשק.

 • אסטרטגיות השקעה מנצחות, המשמשות את קרנות ההשקעה המובילות בעולם.

 • לבנות תמהיל השקעות חכם ורלוונטי בין מכשירי ההשקעה השונים (מניות, אגרות חוב, סחורות, ניירות ערך המירים).

 • לאתר עסקה בשוק ההון בכוחות עצמכם.

 • לבצע אנליזה ולבחון כדאיות השקעה, הכוללת תמחור וקביעת שווי הוגן.

 • לבנות ולנהל תיק השקעות המתאים לפרופיל הסיכון הנבחר.

מה כוללת התכנית?

 • 14 שיעורים בני 3 שעות כל אחד. 

 • 40 שיעורים מוקלטים בלומדה, הזמינים למשך שנתיים ממועד ההרשמה לתכנית.

 • גישה למודלים הכלכליים, ניתוחים סטטיסטיים, Spreadsheets והערכות שווי שבוצעו בקהילה.

 • 24 חודשי ליווי, הכוללים: 

  • חברות בקהילת המשקיעים הסגורה של Wealthropy.​

  • השתתפות במפגשי הלימוד והנטוורקינג הסגורים של הקהילה (מפגשים רבי ערך המתקיימים אחת לרבעון).

  • ליווי וחניכה בתהליך הבניה והניהול שת תיק ההשקעות.

נש.jpg

לפרטים נוספים על הקורס

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

פרטיך התקבלו בהצלחה

 
999999999.jpg

price is what you pay, value is what you get. warren Buffett

תהליך אנליזה או הערכת שווי לחברה עשוי להתבצע לאור מספר סיבות, בראש ובראשונה לצורך בניית תיק השקעות חכם בעל רמות סיכון מתאימות לפרופיל האישי שלך או של לקוחותיך.

ביצוע אנליזה איכותית, על שלביה הסדורים תביא לביטחון רב בתזת ההשקעה ובביצוע העסקה או שלילתה.

עם זאת, האנליזה אינה מדע מדויק. היא דעה בלבד, ולא עובדה. על כן האנליסט או מעריך השווי נדרש להעמיק ולחתור לאמת בעבודה יסודית.

סיבות נוספות בהן נבצע הערכת שווי הן - 

מיזוגים ורכישות

1.

הסדרי חוב

2.

קבלת החלטות השקעה בפרויקטים

3.

ניתוח כלכלי וחוות דעת כלכליות לצרכי ליטיגציה

4.